Voor een zuiver beeld
Kijk verder

Dienstverlening

Asbest Inventarisatie

Asbestprobleem: oplossen of beheersen?
Het eerste advies is gratis: beheersen moet. In veel gevallen is het slopen van asbest niet noodzakelijk. Moet je verbouwen of renoveren op een plek waar asbest zit dan zul je wel moeten.

Cursus Asbest Herkenning

Naast de belangrijke informatie over asbest leert u, aan de hand van foto’s en vele voorbeeld monsters, asbesthoudende materialen te herkennen.
De opleiding is bestemd voor iedereen die beroepsmatig in contact kan komen met asbest.

Luchtmeting Asbest

De concentratie van asbestvezels in de lucht wordt gemeten via pompen met filters. Op de filters worden met SEM-analyses worden aard en hoeveelheid aan (asbest)vezels op de filters bepaald. Onderzoek en luchtmetingen worden uitgevoerd volgens normen: ISO 14966, NEN 2991 en de NEN 2939.

Certificering

SC 540 gecertificeerd
NEN 2991 onderzoeken

Asbestgevaar?

Doordat asbesthoudend materiaal ouder wordt kan het verweren. Dan komen er vezels vrij die worden meegevoerd met regenwater en wind en zo uiteindelijk in de lucht en bodem terechtkomen.

In geval van een verbouwing, vernieuwing, of sloop, loop je grote kans dat het asbest gaat scheuren en breken en dat je daardoor asbestvezels kunt inademen.

Wettelijk gezien is het verplicht om vast te stellen of er asbest aanwezig is voordat er werkzaamheden plaatsvinden.

Panden

In de periode 1950 - 1990 is asbest veel toegepast bij de constructie van woningen. Het kan voorkomen in daken, gevels, riolering, en schoorstenen.


Schuren

Op schuren is veelal golfplaat als dakbedekking toegepast. Deze golfplaten bevatten asbest en zijn dermate oud dat de asbestvezels makkelijk vrijkomen. In 2024 moeten golfplaten allemaal zijn verwijderd in Nederland volgens de wet.

Schepen

Sinds 2011 moeten alle schepen die wereldwijd gebouwd worden asbestvrij zijn. Schepen die voor dit jaar zijn gebouwd, bevatten vrijwel altijd asbesthoudende materialen. Hoe ouder het schip hoe groter de hoeveelheid asbest.


Installaties/Constructies

Bruggen, Ketels, Installaties in fabrieken. Asbest kan vrijwel overal in toegepast zijn. Het vraagt dan ook een deskundige om het te kunnen ontdekken

Het Team van Prinas

Rommie Hoekstra

Desk Manager

ikwil@prinas.nl

0512 - 38 16 08

Peter van der Baan

Inspecteur

pvanderbaan@prinas.nl

0512 - 38 16 08

Vragen?

Prinas BV

Polderland 33

9205 EZ, Drachten

0512 - 38 16 08

ikwil@prinas.nl

map